Skip to content

Wytrzymalosc na sciskanie

4 tygodnie ago

149 words

Wytrzymałość na ściskanie od 30 do 100 kG/cm2 proporcjonalna jest do ciężaru objętościowego i zależna w małym stopniu od wytrzymałości na ściskanie szkła podstawowego. Wytrzymałość na zginanie od 20 do 50 kG/cm2. Współczynnik pochłaniania dźwięków dla szkła z porami połączonymi wynosi od 0,4 do 0,42 i jest jednakowy przy częstotliwości od 120 do 4000 Hz, a więc szkło takie jest materiałem wysoce dźwiękochłonnym. Współczynnik przewodzenia ciepła od 0,052 do 0,15 kcal/m h+C zależny jest od ciężaru objętościowego i charakteru porowatości. Lepsze właściwości izolacyjne wykazuje szkło o niższym ciężarze objętościowym oraz porach całkowicie zamkniętych (w których panuje zmniejszone ciśnienie). Barwa naturalna szkła – szarawa. [hasła pokrewne: listwy przysufitowe, Kabiny Sanitarne, zabezpieczenie wykopu ]

Powiązane tematy z artykułem: Kabiny Sanitarne listwy przysufitowe zabezpieczenie wykopu