Skip to content

Wplyw termicznego uplastyczniania na wlasnosci Buny S

4 miesiące ago

236 words

Wpływ termicznego uplastyczniania na własności Buny S, w której zawarte są dane dotyczące własności oraz skład mieszanek na bieżne warstwy (bieżniki) opon wykonanych z Buny S nie poddanej termicznemu uplastycznieniu oraz z Buny S poddanej temu procesowi. Sporządzenie mieszanki z Buny S, której nie poddano uplastycznieniu termicznemu, wymaga stosowania bardzo dużej ilości różnych plastyfikatorów. Pod tym względem Buna S podobna jest do innych elastmerów. Buna S poddana uprzedniemu procesowi termicznego uplastyczniania nie wymaga dodawania plastyfikatorów. Ciekawe jest, że podobnie jak w przypadku innych elastomerów do wulkanizacji używa się mniejszych ilości siarki, lecz większych ilości przyśpieszacza niż w przypadku kauczuku naturalnego. Mieszanki wulkanizowano aż do uzyskania optymalnych własności. Pomimo zdobycia dużego doświadczenia w posługiwaniu się Buną S, nie zostały pokonane jednak wszystkie trudności związane z jej przerobem. Prawdopodobnie zastosowanie Buny S było związane z regeneratem który produkowano w dużych ilościach, a który stanowił podstawowy składnik mieszanek. Jest oczywiste, że powszechnie stosowane zmiękczacze kauczuku spełniają w mieszankach Buny S bardzo pożyteczną funkcję ułatwiając proces rozpraszania dużych ilości sadzy, nie nadają one jednak mieszankom takiej zdolności przylegania, jaka jest potrzebna do sporządzania artykułów składających się z kilku części (na przykład opon). [hasła pokrewne: profitech opole , roboty ziemne , olx częstochowa ]

Powiązane tematy z artykułem: olx częstochowa profitech opole roboty ziemne