Skip to content
5 miesięcy ago

148 words

Wpływ mrozu potęguje działanie destrukcyjne wskutek dodatkowego czynnika, jakim jest rozsadzające działanie wody zamarzającej w porach nawierzchni, w przypadku jej małej szczelności i w porach kamieni o dużej nasiąkliwości. Jednym z objawów niszczącego działania zamarzającej wody jest również zjawisko tzw. wysadzin nawierzchni w okresie zimowym, zachodzące na skutek gromadzenia się wody pod nawierzchnią na podłożu nie przepuszczalnym i tworzenie się soczewek lodowych przy jej zamarzaniu. W okresie wiosennym przy topnieniu lodu i jednoczesnym braku odpływu wody, następują pod ruchem tzw. przełomy, niszczące nawierzchnię. Koła pojazdów wywierają ciśnienie statyczne na nawierzchnie, a także, na skutek istniejących nierówności nawierzchni, większe lub mniejsze uderzenia dynamiczne o natężeniu wielokrotnie większym od obciążeń statycznych. [patrz też: rozbiórka budynku gospodarczego ekologiczne, przeponowe naczynie wzbiorcze, rozbiórka budynku gospodarczego ]

Powiązane tematy z artykułem: olx częstochowa przeponowe naczynie wzbiorcze rozbiórka budynku gospodarczego