Skip to content

Waty nie nalezy nigdy uzywac do amortyzacji wstrzasów

4 tygodnie ago

201 words

Waty nie należy nigdy używać do amortyzacji wstrząsów, a więc nie należy jej kłaść pod legary podłogowe; do tego celu służą inne materiały, które nie dają szkodliwego dla zdrowia kurzu. W Polsce technologia włókna szklanego pozwala już wytwarzać watę o wysokich właściwościach, jednak w porównaniu z poziomem zagranicznym wymaga ona jeszcze wielu udoskonaleń. Ostatnio za granicą pojawiły się dla celów chłodnictwa płyty prasowane na gorąco z dodatkiem lepiszcza, półsztywne i sztywne; są one z zewnątrz asfaltowane. Przemysł włókien szklanych rozwinął się w krajach uprzemysłowionych. Poza stosowaniem do izolacji termicznej włókno szklane używane jest do celów konstrukcyjnych. Wielka wytrzymałość mechaniczna włókien szklanych, przekraczająca wytrzymałość stali, zachęciła wielu badaczy do zastosowania włókien w połączeniu z innymi materiałami, jak beton i masy plastyczne. Laminaty – to nowy materiał o rewelacyjnych właściwościach, powstały na bazie włókna szklanego. Główną jego cechą jest niezwykła wytrzymałość mechaniczna, stosunkowo mały ciężar i doskonała odporność chemiczna. [patrz też: hologramy els, Kruszenie betonu, zabezpieczenie wykopu ]

Powiązane tematy z artykułem: hologramy els Kruszenie betonu zabezpieczenie wykopu