Skip to content

Wata szklana wystepuje w handlu w postaci luznej lub w postaci zwojów

4 miesiące ago

152 words

Wata szklana występuje w handlu w postaci luźnej lub w postaci zwojów o szerokości taśmy od 0,5 do 1,5 m i długości od 3 do 20 m, albo też w postaci tzw. pilśni szklanej, której ciężar objętościowy zależny jest od stopnia ubicia. Może być zastosowana nie tylko jako wypełnienie szczeliny, ale także jako okładzina wewnętrzna. Przy ociepleniu z mat powietrze zostaje unieruchomione pomiędzy nićmi. Wartość takiej izolacji zależna jest od grubości warstwy waty szklanej i odpowiedniego zagęszczenia nici. Ilustruje to następujący przykład: Wartość współczynnika przewodzenia ciepła przy ciężarze objętościowym waty 90 kG/m3 120 kG/m3 150 kG/m3 220 kG/m3 0,036 0,033 0,032 0,034 Wata szklana może być stosowana powszechnie w budownictwie, jednak w pewnych wypadkach należy brać pod uwagę jej ujemny wpływ na zdrowotność. [podobne: projekt obory, hurtownia budowlana wrocław, dywany perskie ]

Powiązane tematy z artykułem: dywany perskie hurtownia budowlana wrocław projekt obory