Skip to content

W innych przypadkach wystarczy posluzyc sie metoda analityczna

6 miesięcy ago

274 words

W innych przypadkach wystarczy posłużyć się metodą analityczną. W praktyce budowlanej zachodzi nieraz z różnych powodów potrzeba planowania zużycia i dostawy materiałów również za pomocą różnego rodzaju zestawień, których cechą jest zazwyczaj mniej ścisły związek z przebiegiem robót ujętym ogólnym harmonogramem budowy. 10. 2. 5. HARMONOGRAMY KOSZTÓW BUDOWY Harmonogramy kosztów budowy powinny być z reguły wykonywane jako oddzielne dokumenty, aby nie zakłócały nieodzownej przejrzystości ogólnego harmonogramu budowy. Harmonogramy te, podobnie jak wszystkie inne pochodne ogólnego harmonogramu budowy, powinny być wykonywane w ścisłym związku z przebiegiem robót na nim przewidzianym . Sporządzenie harmonogramu kosztów budowy polegać będzie zatem na przenoszeniu przebiegu robót z ogólnego harmonogramu budowy na harmonogram kosztów budowy, a linie odpowiadające w ogólnym harmonogramie budowy procesom roboczym odpowiadać będą tutaj przebieg owi kosztów budowy. W tym celu zestawienie analityczne harmonogramu kosztów budowy, obok wykazu robót przewidzianych do wykonania na budowie a przeniesionych z ogólnego harmonogramu budowy, musi zawierać: ceny jednostkowe robót wg kosztorysu oraz sumy kosztów poszczególnych robót. Technika sporządzania harmonogramu kosztów budowy sprowadza się zatem do wypisywania na końcach linii, przeniesionych z ogólnego harmonogramu budowy, całkowitych kosztów danych robót z uwidocznieniem w regularnych odstępach miesięcznych liczb pośrednich. W takim układzie podsumowanie liczb w końcu każdego miesiąca dawać będzie koszt budowy w okresach miesięcznych. Tak sporządzony harmonogram kosztów budowy pozwala dodatkowo na podział tych kosztów na okresy miesięczne oraz na określenie udziału procentowego kosztów w każdym miesiącu w stosunku do całego okresu trwania robót. [przypisy: kieliszek do likieru, olx bielsko, olx rybnik ]

Powiązane tematy z artykułem: kieliszek do likieru olx bielsko olx rybnik