Skip to content

W danym przypadku czas ten przyjeto równy 5 dniom roboczym

3 miesiące ago

277 words

W danym przypadku czas ten przyjęto równy 5 dniom roboczym. Począwszy od punktu buduje się pomocniczy wykres dostawy w skali sumowanej dla różnej liczby środków transportowych. W tym celu w punkcie wystawia się prostopadłą, po czym oblicza się ilość materiału, która w tym okresie (5 dni) zostanie dostarczona na budowę. Jeśli zastosujemy w tym przypadku samochód wywrotkę o pojemności 2,5 m, to 5-dniowa ilość dostarczonego materiału (żwiru) przez jeden samochód wywrotkę przy 6-krotnym obrocie dziennym wyniesie 2,5•6•5 = 75 m. Odpowiednio przy dwóch samochodach ilość ta wyniesie 150 m, przy 3 – 225 m, przy 4 – 300 m itd. Na prostej odkłada się ilości materiału, które w powyższym S-dniowym okresie mogą być dostarczone jednym, dwoma, trzema, czterema itd. samochodami wywrotkami, po czym przeprowadza się z punktu pęk pomocniczych promieni, których pochylenie znamionuje sumowane dostawy materiału przy różnej liczbie środków transportowyc h. Następnie odkłada się w lewo od punktu, oznaczającego początek zużycia materiału, odcinek równy czasowi poprzedzającemu dostawę materiału w stosunku do czasu zużycia (5 dni). Wreszcie rozpoczynając budowę wykresu dostawy materiału postępujemy w ten sposób, aby każdy odcinek tego wykresu był równoległy do pomocniczego pęku promieni oraz by był możliwie równoległy do wykresu zużycia materiału. W przedstawionym przykładzie dostawy materiału wykresem najbardziej zbliżonym do wyłożonych powyżej zasad jest wykres przewidujący dostawę żwiru dwoma samochodami w okresie 15 pierwszych dni, trzema samochodami w okresie dalszych 15 dni, znowu dwoma samochodami w okresie 10 dni, czterema samochodami w okresie 15 dni i jednym samochodem w okresie pozostałych 5 dni. [przypisy: dywany perskie, rozbiórka budynku gospodarczego, olx rybnik ]

Powiązane tematy z artykułem: dywany perskie olx rybnik rozbiórka budynku gospodarczego