Skip to content

Utrudnia to okreslenie prawidlowych terminów rozpoczynania czy zakonczenia poszczególnych robót

2 miesiące ago

203 words

Utrudnia to określenie prawidłowych terminów rozpoczynania czy zakończenia poszczególnych robót, a nawet może doprowadzić do przerw w pracy poszczególnych maszyn czy brygad roboczych bądź w ogóle uniemożliwić wykonanie robót w zaplanowanym terminie. Ponadto technika graficzna planowania nie pozwala na znalezienie optymalnego planu realizacji budowy. Prawidłowo sporządzony plan realizacji budowy musi spełniać trzy podstawowe warunki: – terminy wykonania poszczególnych etapów budowy nie mogą przekraczać ustalonych terminów dyrektywnych, – potrzebne ilości środków wykonawczych nie mogą przekraczać ilości dysponowanej przez budowę lub przedsiębiorstwo, – kolejność wykonywania robót musi być zgodna z warunkami technologicznymi realizacji budowy. Warunki. Uwzględnianie w planie realizacji budowy tylko warunków technologicznych i ograniczeń terminów przedstawia teoretyczne możliwości realizacji. Dopiero uwzględnienie posiadanych przez przedsiębior stwo czy budowę środków wykonawczych stwarza prawidłowy realny plan wykonania budowy. Tylko nieliczne rozwiązania spełniają wszystkie trzy warunki. Poszukiwanie tych rozwiązań w metodach graficznych planowania odbywa się metodą kolejnych prób, co zarówno przedłuża czas sporządzania harmonogramu, jak i uniemożliwia znalezienie optymalnego rozwiązania. Nowoczesne metody zarządzania wprowadzają jako podstawowe narzędzie planowania elektroniczne przetwarzanie danych (informacji). [przypisy: nowoczesne kaloryfery, granit na blat kuchenny, przeponowe naczynie wzbiorcze ]

Powiązane tematy z artykułem: granit na blat kuchenny nowoczesne kaloryfery przeponowe naczynie wzbiorcze