Skip to content

Ustalenie normy zapasu materialów nalezy z reguly uzgadniac ze sluzba zaopatrzenia przedsiebiorstwa oraz uwzgledniac mozliwosci skladowania tych zapasów na budowach

5 miesięcy ago

185 words

Ustalenie normy zapasu materiałów należy z reguły uzgadniać ze służbą zaopatrzenia przedsiębiorstwa oraz uwzględniać możliwości składowania tych zapasów na budowach. Zaplanowane w ten sposób ilości zapasów poszczególnych materiałów na budowach powinny być ściśle przestrzegane i zapisywane w kartotekach materiałowych, a w przypadku braków niezwłocznie podawane do wiadomości kierownikowi budowy, aby zapobiec przestojom. Czas trwania dostawy materiałów ta może być krótszy, dłuższy lub równy czasowi jego zużycia tz: 1) ta < tz 2) ta > t. 3) td, = t. W pierwszym przypadku zapasy materiału zwiększają się w porównaniu z zapasami najmniejszymi lecz dostatecznymi. W drugim – zapasy materiału ulegają zmniejszeniu, aż wreszcie wyczerpują się i powodują przerwę robót. Wreszcie gdy czas dostarczenia materiału równy jest czasowi jego zużycia, zachowana jest zasada najmniejszych , a równocześnie zapewniających ciągłość robót zapasów. Dla tego przy sporządzaniu harmonogramów dostawy materiałów najracjonalniej, z punktu widzenia ekonomicznego, jest przyjmować zasadę, że czas jej trwania równa się czasowi zużywania materiałów na budowie. [patrz też: olx bielsko, olx ełk, flegamina baby ]

Powiązane tematy z artykułem: flegamina baby olx bielsko olx ełk