Skip to content

Termiczne uplastycznianie Buny S daje szereg korzysci

5 miesięcy ago

246 words

Zmiany, jakie zachodzą w materiale, można wyjaśnić na podstawie dwóch reakcji. W początkowym stadium ogrzewania następuje depolimeryzacja cząsteczek pod działaniem tlenu, co powoduje obniżenie się niektórych własności fizycznych wulkanizowanego materiału. Drugą reakcję określa się jako wulkanizację tlenową staje, aby wystarcza w zupełności, materiał wulkanizowany uodpornić na starzenie. Przyczepność uzyskana w wyniku poddania Buny S termicznemu uplastycznieniu nie dorównuje przyczepności, którą uzyskuje się zastępując 20 do 300/0 Buny S kauczukiem natura1nym. Z powyższego względu do Koreziny przywiązuje się bardzo duże znaczenie. Zalety i wady termicznego uplastyczniania. Termiczne uplastycznianie Buny S daje szereg korzyści; zastosowanie tego procesu zmniejsza znacznie koszty mieszania Buny S, gdyż zużycie energii do mieszania, czas mieszania oraz stopień rozdrobnienia są prawie takie same jak w przypadku kauczuku naturalnego. Przy większym stopniu zmiękczenia Buny S do mieszania jej można zastosować gniotownik. Wymieszanie napełniaczy jest znacznie dokładniejsze, co w niektórych wypadkach znacznie zwiększa wytrzymałość produktów, a w każdym razie zmniejsza ilość odpadków. Z drugiej jednak strony częściowa depolimeryzacja powoduje zmniejszenie się podatności Buny do wulkanizacji oraz wpływa ujemnie na własności mechaniczne produktów; ten ujemny wpływ jest zależny ód stopnia zmiękczenia. Z tych względów do wulkanizacji trzeba stosować większe ilości siarki oraz przyspieszacza, a mieszanki trzeba sporządzać z większą ostrożnością. [podobne: profitech opole , roboty ziemne , olx częstochowa ]

Powiązane tematy z artykułem: olx częstochowa profitech opole roboty ziemne