Skip to content

Technika sporzadzania harmonogramów zatrudnienia

5 miesięcy ago

230 words

Technika sporządzania harmonogramów zatrudnienia. Wykres projektowanego zatrudnienia rzemieślników poszczególnych specjalności i ogólnego zatrudnienia najlepiej jest sporządzać liniami ciągłymi o grubości 1/2 mm. Przy wykonywaniu wykresu zatrudnienia rzemieślników poszczególnych specjalności, polegającego na geometrycznym sumowaniu, zaleca się pozostawianie wszystkich tych pomocniczych wykresów jako składowych wykresu ogólnego i oznaczanie ich numerami bieżącymi odpowiadającymi numeracji w wyszczególnieniu robót. W ten sposób zyskujemy jeszcze jeden element organizacji budowy, a mianowicie poglądowy przebieg ruchu poszczególnych grup roboczych na budowie. Wykres rzeczywistego zatrudnienia rzemieślników poszczególnych specjalności i zatrudnienia ogólnego najlepiej jest sporządzać w technice drukarskiej i przy wykonywaniu tuszem liniami kropkowanymi o grubo 1/2 mm, a przy wykonywaniu ołówkiem ciągłą linią kolorową. Wnioski z przebiegu zatrudni enia na harmonogramach zatrudnienia. Wykresy zatrudnienia rzemieślników poszczególnych specjalności i zatrudnienia ogólnego świadczą o charakterze zaprojektowanej organizacji budowy. Wykres zatrudnienia rosnący szybko świadczy o szerokim froncie robót, o szybkim i równoczesnym rozwinięciu wielu składowych procesów budowlanych, wreszcie o dużej koncentracji robót. W tych warunkach także i zakończenie robót będzie miało przebieg krótki. Wykres zatrudnienia rozwijający się powoli świadczy o powolnym rozwijaniu się robót, o krótkim okresie koncentracji (równoczesności) robót i o przewlekłym okresie robót wykończeniowych. [hasła pokrewne: olx ełk, olx bielsko, ustanowienie służebności gruntowej ]

Powiązane tematy z artykułem: olx bielsko olx ełk ustanowienie służebności gruntowej