Skip to content

Techniczne i ekonomiczne wymagania

4 tygodnie ago

108 words

Techniczne i ekonomiczne wymagania, którym powinny odpowiadać pompownie, są następujące: niezawodność i ciągłość działania, praca bez awarii, bezpieczeństwo personelu obsługującego, duża ekonomia eksploatacji, techniczne udogodnienia/ przy montażu, utrzymaniu i naprawie urządzeń oraz zapewnienie personelowi obsługującemu normalnych sanitarno-higienicznych warunków pracy. Normalna praca pompowni jest możliwa Jedynie przy systematycznym, starannym utrzymaniu wszystkich elementów w stanie należytej sprawności, pozwalającej na maksymalne wykorzystanie urządzeń czynnych i zapasowych. 13. AUTOMATYCZNE STEROWANIE ZESPOŁAMI W POMPOWNIACH Pompownie mogą być albo całkowicie zautomatyzowane, albo półautomatyczne, czyli o sterowaniu zdalnym. [przypisy: grzejniki stelrad, kieliszek do likieru, rozbiórka budynku gospodarczego ]

Powiązane tematy z artykułem: grzejniki stelrad kieliszek do likieru rozbiórka budynku gospodarczego