Skip to content

Tak zbudowany wykres dostawy materialu ma nastepujace cechy:

5 miesięcy ago

192 words

Tak zbudowany wykres dostawy materiału ma następujące cechy: a) pochylenie każdego odcinka wykresu dostawy wyznacza liczbę samochodów wywrotek niezbędną dla dokonania dostawy, b) różnica rzędnych wykresu dostawy i wykresu zużycia oznacza zapas materiału w jednostkach materiału w dowolnym dniu budowy, c) różnica odciętych wykresu dostawy i wykresu zużycia oznacza zapas materiału wyrażony w dniach. Porównanie metody analitycznej i graficznej sporządzania harmonogramów materiału Z rozważań powyższych widoczne jest, że metoda graficzna sporządzania harmonogramu dostawy i zapasu materiału ma przewagę nad metodą analityczną. Za jej pomocą bowiem można zaprojektować z zupełną łatwością taki wykres dostawy, który by w jak największym stopniu spełniał zasady najmniej szych, lecz wystarczających zapasów materiałów, a co w metodzie analitycznej może być wykonane tylko drogą kilku prób. Dlatego metodę graficzną można zalecić wszędzie tam, gdzie chodzi o duże dostawy zasadniczych materiałów, głównie do robót inżynierskich: drogowych, kolejowych itd. , gdzie ścisłość projektowania zapasów materiałów ma większe znaczenie. [przypisy: jak czytać księgę wieczystą, olx ełk, pompa ciepła powietrze woda koszty eksploatacji ]

Powiązane tematy z artykułem: jak czytać księgę wieczystą olx ełk pompa ciepła powietrze woda koszty eksploatacji