Skip to content

Ta wlasciwosc materialów wywiera duzy wplyw na ich zachowanie sie podczas formowania

4 miesiące ago

232 words

Niemcy twierdzą, że opony otrzymane z Buny S są znacznie lepsze niż wykonane z kauczuku naturalnego. Według Stocklina badania drogowe wykazały, że bieżniki opon wykonane z Buny S mają o 35% większą odporność na ścieranie niż najlepsze bieżniki wykonane z kauczuku naturalnego. W . okresie ostatniej wojny bardzo dużą rolę odgrywały materiały mające zdolność przepuszczania cieczy oraz gazów. Ta właściwość materiałów wywiera duży wpływ na ich zachowanie się podczas formowania. Z drugiej strony jednak zdolność przepuszczania gazów jest cechą ujemną takich artykułów gumowych, jak materiały na powłoki balonowe, które muszą obyć nieprzenikliwe dla gazów. Jeśli chodzi o Bunę S, to odznacza się ona większą przepuszczalnością powietrza niż kauczuk naturalny. Ponieważ Buna S jest czystym węglowodorem, ma ona doskonałe własności elektryczne, dzięki czemu. jest szeroko stosowana zarówno do izolacji, jak i do powłok ochronnych kabli. W temperaturze 20C przy 50 okresach na sekundę stała dielektryczna Buny S wynosi 2,9, natomiast współczynnik stratności dielektrycznej – 0,0007. Pod względem własności elektrycznych Buna S . podobna jest do kauczuku naturalnego, jednak w temperaturach wyższych zachowuje się ona lepiej niż kauczuk naturalny. Buna S posiada również dobrą odporność na działanie ozonu oraz na przenikanie wody. [więcej w: przeponowe naczynie wzbiorcze , projekt obory , jak czytać księgę wieczystą ]

Powiązane tematy z artykułem: jak czytać księgę wieczystą projekt obory przeponowe naczynie wzbiorcze