Skip to content

Sporzadzenie wykresu zapasu cegly polega na geometrycznym odejmowaniu od wieloboków dostawy odpowiednich wieloboków zuzycia cegly

3 miesiące ago

206 words

Sporządzenie wykresu zapasu cegły polega na geometrycznym odejmowaniu od wieloboków dostawy odpowiednich wieloboków zużycia cegły. Rozpatrując sporządzony w ten sposób wykres zapasu materiału należy zauważyć, że w pewnym okresie czasu nastąpiło przekroczenie najmniejszych, lecz dostatecznych zapasów materiałów (472,5 tys. < 700 tys. ). Aby tego uniknąć, należałoby zamiast dostawy równomiernej, jak to przyjęto powyżej, przyjąć inny rozkład dostawy materiału, bardziej dostosowany do wykresu zużycia. Metoda graficzna sporządzania harmonogramu dostawy, zużycia i zapasu materiału. Podstawą do sporządzania harmonogramu dostawy i zapasu materiału metodą graficzną, podobnie jak i przy metodzie analitycznej, jest harmonogram zużycia materiału. Wykonuje się najpierw sumowany wykres zużycia materiału w formie linii łamanej w skali mniejszej od skali zastosowanej do wykresu dziennego zużycia. Następnie rysuje się pomocniczy wykres (w tej samej skal i co i sumowany) zużycia materiału. W tym celu odkłada się na linii odciętych od punktu w lewo odległość, odpowiadającą czasowi wyprzedzania dostawy materiału przed jego zużywaniem. Odległość ta odpowiada tzw. normie zapasu materiału w dniach, przyjmowanej dla każdego materiału oddzielnie. [podobne: wiata drewniana projekt, jak czytać księgę wieczystą, przeponowe naczynie wzbiorcze ]

Powiązane tematy z artykułem: jak czytać księgę wieczystą przeponowe naczynie wzbiorcze wiata drewniana projekt