Skip to content

Rysowane sa one zwykle w postaci linii ciaglej

5 miesięcy ago

211 words

Rysowane są one zwykle w postaci linii ciągłej. Natomiast powiązania wyrażające jedynie kolejność zdarzeń (zależności czasowe) oznaczane są linią przerywaną. Są to tzw. czynności pozorne lub też zerowe, gdyż czas ich trwania jest równy zeru. Oprócz czynności pozornych występują tzw. czynności sztuczne, oznaczane zwykle linią ciągłą. Przedstawiają one niezbędny czas, jaki musi upłynąć między dwoma zdarzeniami nie związany z wykonywaniem czynności, np. czas twardnienia konstrukcji betonowej. Sieci zależności mogą być sporządzane różnymi metodami. Pierwsza metoda, tzw. dwupunktowa, polega na przedstawieniu każdej czynności w postaci dwóch zdarzeń (początek i koniec wykonywania czynności) połączonych linią ciągłą ze strzałką obrazującą wykonanie czynności. W metodzie tej jedno zdarzenie może być jednocześnie zakończeniem kilku czynności poprzedzających i rozpoczęciem kilku czynności następujących. Druga metoda, tzw. dw upunktowa rozdzielcza, różni się od poprzedniej metody tym, że poszczególne zdarzenia przedstawiają rozpoczęcie lub zakończenie tylko jednej czynności. Wymaga to wprowadzenia dodatkowych powiązań pozornych między końcem jednej czynności a początkiem następnej. [hasła pokrewne: olx ełk, jak czytać księgę wieczystą, profitech opole ]

Powiązane tematy z artykułem: jak czytać księgę wieczystą olx ełk profitech opole