Skip to content
4 miesiące ago

236 words

Regeneracja Buny. Do regeneracji Buny z artykułów zawierających tkaniny (na przykład z opon) stosuje się powszechnie używaną metodę alkaliczną w celu usunięcia celulozy. Z artykułów nie zawierających tkanin Bunę najlepiej regenerować metodą termiczną stosując dodatek żywicy kumaronowej, po czym otrzymany materiał poddaje się walcowaniu. Tak na przykład 1000 części wagowych Buny pochodzących z bieżnej warstwy opon ogrzewano w autoklawie z 250 częściami żywicy kumaronowej. W ciągu 2 godzin ciśnienie pary podnoszono do 10,5 kG/cm2 i pod tym ciśnieniem trzymano autoklaw w ciągu 6 godzin, po czym chłodzono w ciągu 8 godzin. Otrzymaną masę poddawano walcowaniu aż do otrzymania jednolitego materiału, a następnie sporządzano arkusze. Do regenerowania stosowane są również peptyzatory. Szczególnie dobre wyniki dawały peptyzatory znane pod nazwą Renacitów. Do tego typu peptyzatorów należy tionaftol, trójchlorotionaftol oraz l-antranylomerkaptan. Ten ostatni posiada znacznie mniej trujące własności niż pozostałe peptyzatory. Substancje te posiadają różne zastosowanie; używane są one zarówno do uplastyczniania termicznego i mastykowania Buny, jak i do jej regeneracji. Przy tego rodzaju regeneracji materiał walcowano z dodatkiem 2°/0 Renacitu oraz 10 15010 plastyfikatora, po czym mieszaninę ogrzewano w ciągu 1 godziny do temperatury 150 -+- 160QC w autoklawie pod ciśnieniem 4,2 kG/cm2. Zbyt długie ogrzewanie powodowało twardnienie materiału wywołane przez cyklizację. [podobne: ustanowienie służebności gruntowej , olx legnica , rozbiórka budynku gospodarczego ]

Powiązane tematy z artykułem: olx legnica rozbiórka budynku gospodarczego ustanowienie służebności gruntowej