Skip to content

Przy stosowaniu elektronicznych maszyn cyfrowych plan realizacji musi byc zapisany w pamieci maszyny w postaci liczb

5 miesięcy ago

252 words

Przy stosowaniu elektronicznych maszyn cyfrowych plan realizacji musi być zapisany w pamięci maszyny w postaci liczb. Nawet w przypadku, gdy nie istnieje konieczność zastosowania metod matematycznych planowania, lepiej jest opracować plany w taki sposób, aby uniknąć późniejszego przekształcania planu w formę wymaganą dla elektronicznego przetwarzania danych. Zmniejsza to pracochłonność planowania i możliwość błędów. Dlatego też metody matematyczne planowania znalazły tak szerokie zastosowanie. Użycie tych metod wymaga jednak przedstawienia realizacji budowy w postaci tzw. sieci zależności (powiązań). 10. 3. 2. SPORZĄDZANIE SIECI ZALEŻNOŚCI W odróżnieniu od harmonogramu ogólnego, który graficznie przedstawia czasy wykonywania robót, sieć zależności ujmuje występujące podczas realizacji budowy tzw. zdarzenia. Tymi zdarzeniami na przykład są: początek i koniec wykonywania poszczególnych czynności, dostarczenie dokumentacji, dostarczenie urz ądzeń eksploatacyjnych, uruchomienie produkcji elementów prefabrykowanych itp. Dalszą różnicę stanowi możliwość występowania różnych jakościowo zdarzeń, zamiast wykonywanych procesów budowlanych uwzględnianych w harmonogramie. Poszczególne zdarzenia sieci zależności są ze sobą powiązane – np. początek betonowania na danej działce musi poprzedzać ukończenie układania zbrojenia na tej działce itd. Tak więc sieć powiązań przedstawia szereg punktów (zdarzeń) połączonych liniami (strzałkami) wyrażającymi wzajemne powiązania istniejące między tymi zdarzeniami (kolejność zdarzeń). Powiązania te, w przypadku gdy zdarzeniami są początki i zakończenia wykonywanych procesów, przedstawiają również przebieg realizacji tych procesów. [patrz też: projekt szamba, projekt obory, kieliszek do likieru ]

Powiązane tematy z artykułem: kieliszek do likieru projekt obory projekt szamba