Skip to content

Przesunieciom rdzenia nadajnika

5 miesięcy ago

237 words

Przesunięciom rdzenia nadajnika dokładnie odpowiadają przesunięcia rdzenia odbiornika. Zdalny pomiar temperatury łożysk odległych do 30 m od przyrządu wskazującego przeprowadzić można hydraulicznie. Na dalsze odległości stosuje się przyrządy oparte na systemie niezrównoważonym, Oprócz pomiarów wartości chwilowych stosowane jest rejestrowanie parametrów w funkcji czasu. Przyrządy takie umożliwiają równoczesne rejestrowanie różnych parametrów, przez co uzyskuje się możliwość ich porównania, Stosowane są również przyrządy sumujące kilka wartości, np. objętość sumaryczną wody: przepływającej przez kilka rurociągów. , Najprostszą formą kontroli zespołu i urządzeń jest sygnalizacja stanów ruchu, położenia i uszkodzeń. Pracownik nadzorujący na odległość zespoły zawiadamiany zostaje przez sygnał świetlny (czerwone lub migocące światło) i akustyczny (głos syreny) o niepożądanych i krańcowych stanach urządzeń czy też zespołów (opróżniony zbiornik, przekroczony poziom górny, spadek ciśnienia w rurociągu tłocznym, spadek próżni w rurociągu ssawnym, przerwa w pracy pompy i inne). Sygnały mogą trwać nieprzerwanie aż do usunięcia przyczyny lub też jeden z nich (akustyczny) może być przez obsługę wyłączony a drugi (czerwone lub migające światło) pozostaje aż do zmiany stanu. Urządzenia sygnalizacyjne oparte są na podobnych rozwiązaniach, na których oparte są urządzenia pomiarowe. [więcej w: flegamina baby, wiata drewniana projekt, profitech opole ]

Powiązane tematy z artykułem: flegamina baby profitech opole wiata drewniana projekt