Skip to content

Produkt o tej zawartosci akrylonitrylu nosi nazwe Perbunan Extra.

7 miesięcy ago

212 words

Produkt o tej zawartości akrylonitrylu nosi nazwę Perbunan Extra. Przy omawianiu kauczuków tego typu stosowany jest termin Perbunan, z wyjątkiem tych przypadków, w których rozważane są specjalne typy tego elastomeru. Istnieje szereg materiałów, które niewiele różnią się pomiędzy sobą pod względem składu oraz własności: akryłonitryljbutadien Chemigum I zawiera 7,1% azotu Perbunan Stanco zawiera 80f0 azotu Hycar OR-15 zawiera 10,5 11,5% azotu Hycar OR-25 Butapren Tiokol RD Zawierają one, na ogół stabilizator, przeważnie z grupy przeciwutleniaczy, jak na przykład fenylo-Benattyloamtnę, Są to materiały o jasnym zabarwieniu i własnościach kauczuku bez wyraźnego zapachu czy smaku. Wykazują one szczególnie dużą odporność na pęcznienie pod działaniem benzyny, olejów smarowych oraz wielu organicznych rozpuszczalników. Poza tym produkty wulkanizowane wykazują szereg innych cennych własności fizycznych. Oba typy kauczuku są bardziej odporne na działanie ciepła, na ścieranie oraz na starzenie niż kauczuk naturalny. Materiały niezwulkanizowane są nierozpuszczalne w węglowodorach alifatycznych, natomiast łatwo rozpuszczają się w, węglowodorach aromatycznych, w rozpuszczalnikach chlorowanych oraz w ketonach, jak na przykład w acetonie. Procesy, którym poddaje się te materiały, podobne są do tych, które stosuje się do kauczuku naturalnego. [przypisy: hurtownia budowlana wrocław , domowe stacje uzdatniania wody , olx bielsko ]

Powiązane tematy z artykułem: domowe stacje uzdatniania wody hurtownia budowlana wrocław olx bielsko