Skip to content

Podzial nawierzchni wedlug rodzaju materialu

1 miesiąc ago

113 words

Podział nawierzchni według rodzaju materiału Rozróżnia się nawierzchnie: a z betonu cementowego, b) kostkowe – z kostki nieregularnej. rzędowej, regularnej, c) klinkierowe, d) prefabrykowane – z płyt kamienno-betonowych, betonowych, żel betowych. bitumicznych, e) bitumiczne – asfaltowe, smołowe, f) tłuczniowe, g) brukowe – z brukowca obrobionego lub półobrobionego, z kamienia narzutowego, h) żwirowe, i) gruntowe ulepszone – żwirowo-gliniaste, piaszczysto-gliniaste, ulepszone żużlem itp. Charakterystyka nawierzchni według materiałów Nawierzchnie z betonu cementowego są to nawierzchnie, których warstwę jezdną tworzy beton cementowy wykonany na drodze. Nawierzchnie kostkowe są to nawierzchnie, których warstwa jezdna jest wykonana z kostek kamiennych. [hasła pokrewne: drzwi wewnętrzne DRE, hologramy els, aprepitant ]

Powiązane tematy z artykułem: aprepitant drzwi wewnętrzne DRE hologramy els