Skip to content

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA NAWIERZCHNI DROGOWYCH

5 miesięcy ago

269 words

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA NAWIERZCHNI DROGOWYCH Jezdnia jest to pas wydzielony na koronie drogi przeznaczony do ruchu pojazdów. Nawierzchnia drogowa jest to warstwa lub zespół warstw ułożonych w obrębie jezdni, służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od pojazdów na podłoże gruntowe i zapewniających pojazdom dogodne warunki ruchu. Dla spełnienia tych zadań nawierzchnia musi zapewniać: dostateczną wytrzymałość mechaniczną (nośność), wystarczającą szorstkość nie tylko w stanie suchym, lecz również i w wilgotnym, elastyczność, właściwy wygląd, niehałaśliwość i bezpylność, długi okres eksploatacji i łatwość konserwacji, odporność na działanie czynników niszczących. Podstawowe części konstrukcyjne nawierzchni drogowej (konstrukcje jezdni) są następujące 1) warstwa ścieralna górna warstwa nawierzchni narażona bezpośrednio na działanie czynników niszczących, jakimi są ruch i czynniki atmosferyczne; 3) warstwa pośrednia, warstwa leżąca pod warstwą ścieralną i stanowiąca powiązanie warstwy ścieralnej z podbudową (warstwą nośną); 4) podbudowa, lub warstwa nośna dolna warstwa nawierzchni, na której spoczywają warstwa pośrednia i warstwa ścieralna nawierzchni ulepszonych; podbudowa może się składać z jednej, lub kilku warstw; 5) podłoże sztuczne występujące najczęściej pod postacią warstwy odsączającej; jest to warstwa materiału ułożona pod nawierzchnią na podłożu naturalnym, służąca do poprawienia odwodnienia lub warunków nośności podłoża gruntowego; 6) podłoże gruntowe jest to grunt rodzimy, lub nasypowy, na którym jest ułożona cała konstrukcja ,nawierzchni. [podobne: flegamina baby, projekt obory, olx bielsko ]

Powiązane tematy z artykułem: flegamina baby olx bielsko projekt obory