Skip to content

Norma zapasu w dniach nie jest wielkoscia stala

3 miesiące ago

277 words

Norma zapasu w dniach nie jest wielkością stałą. Dla każdego rodzaju materiału i w zasadzie w każdych warunkach istnieje inna norma. Dla materiałów przemysłowych dostarczanych koleją norma zapasu w dniach będzie np. wyższa, niż dla materiałów miejscowych dostarczanych z małej odległości. Norma zapasu materiału zależy przede wszystkim od czasu potrzebnego na dostarczenie danego materiału na budowę. Można zatem ustalić ogólną zasadę ekonomicznego gospodarowania materiałami, że nie należy gromadzić na budowie większego zapasu (wyrażonego w dniach średniego zużycia) niż ten, jaki wynika z czasu potrzebnego na sprowadzenie tego materiału, a więc czasu zapewniającego ciągłość robót. Stąd norma zapasu materiału Tw dniach wyrażona może być wzorem T = tzm+tt+tw gdzie: lzm – czas potrzebny na dokonanie zamówienia i czas jaki upłynie do rozpoczęcia wysyłki materiału, ti – czas transportu materiału na budowę, tw – czas wyładowania, przyj cia i zmagazynowania materiału na budowie (w przypadku, gdy materiał musi być na budowie przed użyciem dodatkowo przerobiony lub przygotowany, np. przemycie żwiru, należy uwzględnić czas zużycia na te czynności). Norma zapasu dla cegły sprowadzonej na budowę koleją wyniesie np. 15 dni, natomiast dla żwiru sprowadzonego samochodami z małej odległości np. 3 dni itd. W przypadku gdy czas sprowadzania materiału na budowę, licząc w dniach średniego zużycia, byłby dłuższy od ogólnego czasu zużywania materiału na budowie, powyżej podana zasada określania normy zapasu w dniach nie mogłaby obowiązywać. [więcej w: olx rybnik, rozbiórka budynku gospodarczego, wiata drewniana projekt ]

Powiązane tematy z artykułem: olx rybnik rozbiórka budynku gospodarczego wiata drewniana projekt