Skip to content

Metoda analityczno-graficzna sporzadzania dostawy, zuzycia i zapasu materialów

7 miesięcy ago

204 words

Metoda analityczno-graficzna sporządzania dostawy, zużycia i zapasu materiałów. Podstawą do sporządzania harmonogramu dostawy i zapasu materiału metodą analityczno-graficzną jest, jak i przy metodzie graficznej, harmonogram zużycia materiału. Dalszy przebieg postępowania wynika z harmonogramu dostawy, zużycia i zapasu cegły p w założeniu, że: – norma zapasu cegły w dniach średniego zużycia wynosi T = 15~dni roboczych, – czas trwania dostawy td cegły równa się czasowi jej zużycia te na budowie, tj. 100 dniom roboczym. Harmonogram dostawy i zapasu składa się z 2 części: analitycznej i graficznej. Obliczenie analityczne rozpoczyna się od obliczenia ogólnej ilości cegły zużywanej na budowie, a wynoszącej 3150 tys. sztuk, po czym zakłada się warunki jej dostawy na budowę. W przykładzie przyjęto równomierną dostawę w całym okresie trwania budowy. W tych warunkach średnia ilość cegły dostarczanej dziennie na budowę wynosi szt. 60. Wkreślając na wykres zużycia cegły prostokąt o wysokości 31,5 tys. sztuk cegły i długości odpowiadającej 100 dniom roboczym, otrzymuje się prostokąt dostawy cegły wyprzedzający o 15 dni roboczych wykres zużycia cegły. [przypisy: profitech opole, jak czytać księgę wieczystą, projekt obory ]

Powiązane tematy z artykułem: jak czytać księgę wieczystą profitech opole projekt obory