Skip to content

HARMONOGRAMY ZATRUDNIENIA ROBOTNIKÓW I PRACY MASZYN BUDOWLANYCH

5 miesięcy ago

139 words

HARMONOGRAMY ZATRUDNIENIA ROBOTNIKÓW I PRACY MASZYN BUDOWLANYCH. Harmonogramy zatrudnienia robotników i pracy maszyn mogą być wykonane jako: – harmonogramy zatrudnienia rzemieślników i robotników poszczególnych specjalności, . – harmonogramy ogólnego zatrudnienia rzemieślników i robotników, – harmonogramy pracy maszyn budowlanych. 10. 2. 3. 1 HARMONOGRAMY ZATRUDNIENIA RZEMIEŚLNIKÓW I ROBOTNIKÓW POSZCZEGÓLNYCH SPECJALNOŚCI ORAZ ZATRUDNIENIA OGÓLNEGO Harmonogramy zatrudnienia rzemieślników i robotników poszczególnych specjalności, zatrudnienia ogólnego i maszyn powinny być sporządzane na podstawie harmonogramu przebiegu robót (ogólnego harmonogramu budowy), w celu uzyskania bezpośredniego związku między tymi zależnymi od siebie parametrami. Metoda sporządzania wymienionych harmonogramów polega na przeniesieniu robót uwidocznionych na ogólnym harmonogramie budowy na harmonogram zatrudnienia, sumując równocześnie zatrudnione grupy robocze tej samej specjalności. [przypisy: jak czytać księgę wieczystą, przeponowe naczynie wzbiorcze, jak czytać księgę wieczystą betonowe ]

Powiązane tematy z artykułem: jak czytać księgę wieczystą przeponowe naczynie wzbiorcze ustanowienie służebności gruntowej