Skip to content

Gdy z takich czy innych wzgledów nie mozna zastosowac sie do powyzszej zasady, wówczas nalezy dazyc do jej zachowania w takim stopniu, w jakim w danych warunkach jest to mozliwe

3 miesiące ago

167 words

Gdy z takich czy innych względów nie można zastosować się do powyższej zasady, wówczas należy dążyć do jej zachowania w takim stopniu, w jakim w danych warunkach jest to możliwe. Po sporządzeniu harmonogramu zużycia materiału i ustaleniu podstawowych zasad gospodarki materiałowej na budowie można przejść do sporządzenia bezpośrednio na harmonogramie zużycia materiału – harmonogramów dostawy i zapasu określonego materiału, co łącznie stanowić będzie harmonogram określonego materiału w ujęciu kompleksowym. Metody sporządzania harmonogramów dostawy i zapasu materiałów Harmonogramy dostawy zapasu materiałów można wykonywać metodami: a) analityczno-graficzną, b) graficzną. Metoda analityczno-graficzna oparta jest na obliczeniach analitycznych, a strona graficzna jest jedynie wyrazem rozwiązań dokonanych na drodze analitycznej, natomiast w metodzie nazwanej graficzną istotne znaczenie odgrywa strona graficzna. W tym ostatnim przypadku istnieje możność bezpośredniego naniesienia wykresu dostawy materiału odpowiadającego zasadom najmniej szych, lecz dostatecznych zapasów. [przypisy: flegamina baby ścieków, nowoczesne kaloryfery, flegamina baby ]

Powiązane tematy z artykułem: flegamina baby kieliszek do likieru nowoczesne kaloryfery