Skip to content

Do sumowania równoczesnie zatrudnionych grup okreslonej specjalnosci sluzy kolumna zestawienia analitycznego ogólnego harmonogramu budowy

5 miesięcy ago

217 words

Do sumowania równocześnie zatrudnionych grup określonej specjalności służy kolumna zestawienia analitycznego ogólnego harmonogramu budowy. Zawarte w niej dane mogą być przedstawione w postaci ułamka, w którego liczniku uwidoczniona jest liczba rzemieślników, a w mianowniku liczba robotników. W pozycji pierwszej ułamek oznacza, że w skład grupy roboczej wchodzi 20 rzemieślników odpowiedniej specjalności i 10 robotników. Jeśli skład grupy roboczej jest bardzo zróżnicowany, podaje się go nie w postaci ułamka, lecz opisu obejmującego odpowiednie specjalności i liczbę zatrudnionych. W celu sporządzenia harmonogramu zatrudnienia pisze się prowizorycznie ołówkiem na ogólnym harmonogramie budowy, ponad odpowiednimi kreskami czasu, liczby rzemieślników i robotników, uwidocznione w kolumnie tegoż harmonogramu. Po przyjęciu odpowiedniej skali pionowej, np. 2,5 rzemieślnika = 1 mm, przenosi się na rzędne harmonogramu zatrudnienia liczby zatrudnionych w odpowiednich okresach czasu rzemieślników i robotników, traktując każdą z tych grup oddzielnie. Jak widać z powyższego, dla sporządzenia harmonogramu zatrudnienia wykorzystujemy równocześnie graficzny przebieg robót oraz zestawienie analityczne do ogólnego harmonogramu budowy, przy czym pierwszy – dla określenia czasu pracy odnośnych grup roboczych, a drugi – dla bezpośredniego określenia liczby rzemieślników czy robotników w tym czasie zatrudnionych. [patrz też: pompa ciepła powietrze woda koszty eksploatacji, dywany perskie, olx bielsko ]

Powiązane tematy z artykułem: dywany perskie olx bielsko pompa ciepła powietrze woda koszty eksploatacji