Skip to content

CZYNNIKI NISZCZACE NAWIERZCHNIE

5 miesięcy ago

126 words

CZYNNIKI NISZCZĄCE NAWIERZCHNIE Na nawierzchnię drogową działa wiele czynników niszczących, powodując jej stopniowe zużywanie się. W przypadku niewłaściwie dobranych materiałów lub niewłaściwej ich jakości, bądź też wykonania, następuje przedwczesne zniszczenie nawierzchni. Projektant nawierzchni drogowych powinien zatem, na podstawie dokładnej znajomości czynników niszczących, wybrać najlepsze rozwiązanie, dostosowane do warunków potrzeb ruchu, dla których nawierzchnia jest przeznaczona. Różnorodne czynniki, działające niszcząco na nawierzchnię drogi, można podzielić na dwie grupy: 1) czynniki fizyko-chemiczne, głównie czynniki atmosferyczne, powodujące zmiany stopnia zawilgocenia i wahania temperatury oraz niekiedy zmiany chemiczne, jak starzenie się lepiszcz bitumicznych, wietrzenie materiałów kamiennych w na- wierzchni; [patrz też: nowoczesne kaloryfery, dywany perskie, domowe stacje uzdatniania wody ]

Powiązane tematy z artykułem: domowe stacje uzdatniania wody dywany perskie nowoczesne kaloryfery