Skip to content

Czas pracy betoniarki

5 miesięcy ago

205 words

Czas pracy betoniarki, zależy od czasu betonowania poszczególnych elementów budowy (ławy betonowe, strop nad podziemiem, przyziemiem, I i II piętrem) i wynosi t = 65 dni roboczych Odkładając w lewo na wykresie pracy betoniarki czas potrzebny na jej przywiezienie i montaż t1 = 5 dni roboczych W prawo zaś czas na demontaż i odwiezienie t2 = 3 dni robocze otrzymuje się pełny czas zajęcia maszyny na budowie T = t+t1 +t2 = 73 dni robocze Po tym czasie, jeśli nie przewiduje się dalszych robót betonowych, betoniarka powinna być odwieziona do bazy maszynowej, bądź przesłana na inną budowę. Data dostarczenia betoniarki na budowę i odesłania z budowy wynika ze skali kalendarzowej harmonogramu przebiegu robót (ogólnego harmonogramu budowy). Są to mianowicie daty 5. 5 i 4. 8. (Przebieg pracy betoniarki jest niekorzystny z powodu znacznych, w stosunku do czasu pracy, okresów bezczynności). Dla tej samej budowy zastosowano mechanizację transportu pionowego masy betono wej począwszy od I piętra. Potrzebne do tego celu urządzenie (kompletne urządzenie wyciągu szybowego z koszem samowyładowującym się, wciągarką cierną z silnikiem itp. ) będzie czynne na budowie w czasie t = 20 dni roboczych 10. [więcej w: projekt szamba, pompa ciepła powietrze woda koszty eksploatacji, kieliszek do likieru ]

Powiązane tematy z artykułem: kieliszek do likieru pompa ciepła powietrze woda koszty eksploatacji projekt szamba