Skip to content

Automatyzacja zespolów pompowych

1 miesiąc ago

115 words

Automatyzacja zespołów pompowych obejmuje również ich wyłączanie w razie przeciążenia silnika, nadmiernego wzrostu temperatury łożysk, przerwy w dostarczaniu wody przez pompę, spadku napięcia w sieci oraz w przypadku innych zakłóceń, które mogą naruszyć normalne działanie zespołu i wywołać jego uszkodzenie. Automatyzacją objęta jest zwykle praca zespołów pompowych tłoczących wodę do hydroforów, które w wodociągach kolejowych stosuje się w przypadku, gdy wysokość wieży ciśnień jest nie dostateczna do wytworzenia właściwego ciśnienia w sieci rozprowadzającej. Poza tym hydrofory są stosowane w wodociągach domowych. [więcej w: roboty ziemne, harmonogram dostaw przykład, rozbiórka budynku gospodarczego ]

Powiązane tematy z artykułem: harmonogram dostaw przykład roboty ziemne rozbiórka budynku gospodarczego