Skip to content

AUTOMATYCZNE STEROWANIE ZESPOLAMI W POMPOWNIACH

7 miesięcy ago

143 words

W pompowniach całkowicie zautomatyzowanych wszystkie czynności sterowane, a więc uruchamianie, ruch, zatrzymywanie, przełączanie pracy z jednego zespołu na inny, zabezpieczenie zespołów i inne czynności, odbywają się bez udziału obsługi, której zadanie ogranicza się do okresowego sprawdzania działania pompowni oraz utrzymywania w stanie sprawności zespołów i przyrządów. W pompowniach automatycznych ustawia się pompy jednego typu, bezpośrednio. sprzężone z silnikami elektrycznymi, do których energia powinna być dostarczana bez przerwy. W pompowniach o sterowaniu zdalnym poszczególne czynności uruchamiania, zatrzymywania i zmiany ruchu odbywają się na odległość, z punktu rozrządczego, wszystkie zaś pozostałe czynności wykonywane są automatycznie. Pomiędzy pompownią a centralnym punktem rozrządczym powinna być zainstalowana sygnalizacja optyczna lub akustyczna. [patrz też: wiata drewniana projekt, ustanowienie służebności gruntowej, rozbiórka budynku gospodarczego ]

Powiązane tematy z artykułem: rozbiórka budynku gospodarczego ustanowienie służebności gruntowej wiata drewniana projekt